Evankeliset Opiskelijat - EO

Keskiviikkoisin klo 18.30 opiskelijat ja opiskelijaikäiset kokoontuvat Tampereen Luther-talon alasalissa.

Opiskelijailtojen ohjelma ja muu Tampereen Evankelisten Opiskelijoiden toiminta selviää EO:n omilta nettisivuilta eo.sley.fi/tampere/

Sleyn messut
Raamattu tutuksi
Öljyvärimaalauksen intensiivikurssi

Jotta ilosanoma leviäisi

Matti Rintala